Rafael Fernández del Castillo

Nascut a Oviedo el 18 d’octubre de 1950. Va cursar els seus estudis de Dret a la Universitat de Oviedo.

Col·legiat com exercent al  Col·legi d’Advocats de Tarragona a l’any 1976 amb el número 537.

Degà Emèrit de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona (1991-1997).

Va realitzar els seus estudis de dret a la Universitat d’Oviedo formant part durant tota la carrera de les organitzacions estudiantils de resistència al règim dictatorial.

Secretari de l’Agrupació d’Advocats Joves del Col·legi d’Advocats de Tarragona i membre de la Confederació Estatal d’Advocats Joves, va tenir activa participació en Congressos d’Advocats i Juristes en representació d’aquelles organitzacions.

Durant aquest període va destacar per la seva activitat en defensa de la dignificació del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut o pres, formant part de la Comissió que, durant el període de suspensió, havia d’estudiar, cada cas de possible urgència en la designació d’Advocat per tal d’evitar perjudicis irreparables als justiciables.

Designat Diputat Segón de la Junta de Govern amb el Degà Sr. Calderón Alejaldre, cobreix l’esmentat càrrec durant dos mandats, passant, a la finalització del càrrec d’aquell, a encapçalar una candidatura amb el recolzament de l’Advocacia Jove de Tarragona, essent elegit Degà, després de guanyar les eleccions celebrades, a l’any 1990, desenpenyant el càrrec durant dos mandats, i havent renunciat a presentar-se al mateix per tercer cop.

Van formar part de la seva Junta de Govern els Diputats Srs. Teófilo Alvarez Peré,  Fernando Urzáiz de Arana,  Antonio Vives Sendra,  Francisco Javier Zapater Estéban,  Ferràn Huidobro Mencio,  Joan Roset Benito,  Antoni Húber Company,  Antonio Salas de Córdoba,  Salvador Euras Ribas,  Josep Ramón Forcada Fornés i  Francisco Murillo Rodríguez.

El seu programa d’actuació incloïa propostes tant ambicioses com la creació d’una nova Escola de Pràctica Jurídica, la creació d’un Tribunal Arbitral, la construcció d’una nova Seu Col·legial, la fundació d’una revista com a vehicle de comunicació del Col·legi, la promoció de Comissions obertes a la participació dels Col·legiats, la estimulació de publicacions científiques i jurisprudencials per part del Col·legi i com a servei als Col·legiats. Sota la seva presidència, el Col·legi d’Advocats de Tarragona va ser el primer en constituir una plana web a Internet, amb importants serveis als Col·legiats, com ara consultes de jurisprudència de l’Audiència Provincial, enllaços amb altres llocs de caire jurídic, correu electrònic, etc., quan tot això resultava una completa novetat.

Cal indicar que, en qualsevol, cas, es van assolir tots aquells projectes.

Va se professor de Dret Penal i de Deontologia a l’escola de Pràctica Jurídica, sense percebre per això cap tipus d’emoluments, per haver renunciat a la seva percepció.

Com a Conseller del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, (avui Consell de l’Advocacia Catalana), va desenpenyar durant anys la Presidència de la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al detingut o pres, havent intervingut eficaçment en el procés de formació de normes autonòmiques relatives a la materia i en la seva dignificació.

Com a membre de la Asamblea de Decanos del Consejo General de la Abogacía Española ha estat promotor i defensor de la renovació de les normes de composició i funcionament de l’esmentat Consejo General, havent participat activament en la constitució, organització i celebració de diversos Congressos estatals de l’Advocacia, havent estat Coordinador del Seminari de Bioètica i Reproducció Humana Assistida al Congrés de Sevilla.

Sota el seu Deganat es va dur a terme la construcció de la fins llavors inexistent Seu del Col·legi d’Advocats de Tarragona, que fou inaugurada amb la presència de les màximes autoritats estatals i autonòmiques.

Es va instituir per primera vegada el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), enquadrat en el Torn d’Ofici.

Degà Emèrit del Col·legi d’Advocats de Tarragona, exconseller del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Tarragona, (avui Consell de l’Advocacia Catalana); Va ser Consejero, Vicesecretario General i Secretario General del Consejo General de la Abogacía Española.

Creu Distingida de 1ª Clase y també Creu d’Honor, ambdues de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, al mèrit a la Justícia; Creu del Consejo General de la Abogacía Española al mèrit en el Servei a l’Advocacia; Medalles d’Argent i d’Or de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. 

Fundador i primer President de l’Escola de Pràctica Jurídica de Tarragona.

Fundador i primer President i del Tribunal Arbitral de Tarragona, havent intervingut, posteriorment en Arbitratge Internacional. 

Fundador i Director de la Revista Fòrum Jurídic del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

Patró  Fundador de la Fundació ICAT de l’Advocacia.

Ha estat Lletrat assessor del EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) de la Generalitat de Catalunya.

Ha format part de Tribunals examinadors de Jutges del quart Torn davant el Tribunal Suprem, en els ordres civil i penal.

Durant divuit anys ha format part, per designació del Consejo General de la Abogacía Española, de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, assessora del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Membre actiu de l’Associació de Degans Emèrits del Consell de l’Advocacia Catalana.

Mai no ha entrat en política per tal de no perdre ni malmetre la seva independència professional.

Soci Fundador i President No executiu de Fernández-Salvador-Gebellí, Advocats Associats, Societat Civil Professional.

Equip

Gloria Salvador Sedó
Advocada

Col·legiada ICAT 998

Moisés Gebellí Jové
Advocat

Col·legiat ICAT 1509

Josep Miquel Molero
Ciutat
Advocat

Col·legiat ICAT 2037

Xavier del Rio Moreno
Advocat

Col·legiat ICAT 2778

Marc Palau Mir
Advocat

Col·legiat ICAT 2943

Rosalia Masip Busquets
Responsable administració
+34 977 235 453
+34 977 235 453

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación.